Termeni și condiții

Acest website aparține companiei SC Vita Line Sport SRL, persoană juridică cu sediul social în Oradea, strada Viilor, nr. 44A, cu număr de ordine la Registrul Comerțului J05/2919/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO22771510.

Prin accesarea site-ului www.biotika.ro sau prin orice altfel de accesare a conținutului acestui website, esti obligat să respecți termenii de mai jos. Biotika își rezervă dreptul de a modifica sau chiar a înlocui unii termeni sau unele condiții de utilizare fără nicio notificare prealabilă. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. Daca NU ești de acord cu toți acești termeni, atunci NU ar trebui să utilizezi acest website.

Garanții

Produsele comercializate de Biotika (SC Vita Line Sport SRL) nu beneficiază de garanție, fiind produse consumabile. SC Vita Line Sport SRL garantează că produsele comercializate pe site-ul www.biotika.ro sunt produse originale. Garanția de conformitate este garanția oferită de vânzător (SC Vita Line Sport SRL), conform legislației în vigoare. Există o perioadă de timp între 6 și 2 ani, prin care vânzătorul garantează că bunul oferit este conform cu specificațiile pe care s-a angajat că le vinde. Această garanție este independentă de garanția tehnică/ comercială. Aceasta poate fi mai mică, egală sau mai mare și nu face obiectul defecțiunilor tehnice. Perioada de timp stabilită pentru remedierea reparației este de maxim 14 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința vânzătorului (SC Vita Line Sport SRL) lipsa de conformitate a produsului.

Declinarea responsabilității

În cazul în care prețul bunului sau unele caracteristici ale acestuia au fost introduse greșit în baza noastră de date sau sunt afișate greșit, iar livrarea nu a fost încă efectuată, compania SC Vita Line Sport SRL își alocă dreptul de a anula livrarea bunului respectiv și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenită. Imaginile bunurilor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar bunurile livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători.

Taxe suplimentare

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și eventualele cheltuieli de expediție. Compania nu percepe clientului nicio taxă suplimentară la cumpărarea bunului. Pentru orice taxă percepută în plus, te poți adresa imediat la adresa de e-mail contact@biotika.ro sau la numărul de telefon 0359 / 889 387.

Obligațiile tale de înregistrare

În utilizarea serviciului de înregistrare, trebuie să furnizezi informații adevărate, corecte, actuale și complete despre tine, iar dacă aceste informații se vor schimba în timp, ai obligația de a actualiza aceste informații. În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată de către tine, ne rezervăm dreptul să îți blocăm accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nicio notificare prealabilă.

Securitatea datelor personale

Datele personale care sunt furnizate de tine vor fi folosite doar în modul în care a fost declarat în Politica de confidențialitate.

Înregistrarea ca membru. Parola

În momentul înregistrării ca membru vei fi solicitat să îți alegi un nume de utilizator (care va fi adresa ta de e-mail) și o parolă. Accesul tau la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este protejat de această parolă, de aceea îți recomandăm să nu dezvălui nimănui parola (Biotika nu îți va cere niciodată să îți dezvăluiți parola). Se poate înregistra ca membru orice utilizator care are vârsta de peste 16 ani sau persoană juridică. La sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a contului tau, trebuie să vă amintiți să dați „Log out”. În cazul în care observi că cineva îți utilizează contul te rugăm să ne comunicați de urgență printr-un e-mail la adresa contact@biotika.ro. Poți în orice moment să ceri ștergerea contului tau. În acest caz vom șterge toate datele tale personale și datele de identificare care au fost stocate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului, cât și în scopul furnizării unor informări și oricăror comunicări comerciale prin curier, e-mail, telefon sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.

Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relației contractuale dintre client și Biotika (SC Vita Line Sport SRL), acestea nefiind transmise către terțe persoane.

Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru utilizarea contului și a parolei personale întreaga responsabilitate le revine clienților, Biotika (SC Vita Line Sport SRL) fiind exonerată de orice răspundere cu privire la confidențialitatea acestor date. Prin înregistrare, clienților le revine obligația de a furniza în mod corect și complet datele solicitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții Biotika (SC Vita Line Sport SRL) beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisă, datată și semnată, înaintată spre Biotika (SC Vita Line Sport SRL) la sediul și adresa de e-mail menționate la rubrica de contact.

Proprietate intelectuală

Întreg conținutul site-lui www.biotika.ro - imagini, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - precum și alte materiale trimise ție prin intermediul e-mail-ului sau furnizate ție prin orice altă metodă, sunt proprietate www.biotika.ro (SC Vita Line Sport SRL) și a furnizorilor săi, fiind apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea conțintului fără a ține cont de reglementările din secțiunea de mai jos - Utilizarea conținutului - atrage după sine pedepse conform legilor în vigoare.

Utilizarea conținutului

Poți utiliza, copia și chiar printa conținutul www.biotika.ro doar pentru utilizarea ta personală, lipsită de orice intenție de comercializare. Cu excepția celor de mai sus, conținutul www.biotika.ro nu poate fi reprodus, modificat, exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. Acțiunile de mai jos nu sunt permise decât dacă se obține în prealabil o aprobare scrisă din partea Biotika (SC Vita Line Sport SRL):

  • Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului www.biotika.ro.
  • Reproducerea sau stocarea conținutului www.biotika.ro, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
  • Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.biotika.ro asupra conținutului www.biotika.ro.

Cererile de utilizare a conținutului www.biotika.ro în alte scopuri decât cele permise pot fi trimise la adresa de e-mail: contact@biotika.ro.

Frauda

Orice tentativă de accesare a datelor unui alt utilizator sau de a modifica datele de pe site-ul www.biotika.ro, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează www.biotika.ro va fi considerat tentativă de fraudare și va face obiectul unei plângeri la organele Statului Român, împotriva persoanei(lor) care a(u) încercat acest lucru.